Vol trots presenteren wij vandaag de website van WV KCC`13. Na een lange tijd van voorbereiding , in goede samenwerking met gemeente Heerlen en de K.NV.B., is het ons (bestuur en adviseurs) gelukt om de website van WV KCC`13 aan U te kunnen tonen.

De doelstelling van WV KCC`13 (WV staat voor wijkvereniging) is om in de breedste zin van het woord activiteiten te organiseren voor alle bewoners van de wijken MSP Meezenbroek – Schaesbergerveld – Palemig, jong en oud.

Ook zullen wij de scholen gaan benaderen om samen met hen de mogelijkheden tot samenwerking te bespreken en zo tot een nog breder draagvlak te komen.

Wij hebben er alle vertrouwen in en met de steun van een ieder zijn wij er van overtuigd de gestelde doelstellingen te halen.

Ik wens dan ook iedereen die betrokken is bij de afdeling voetbal van WV KCC`13 namens het bestuur een mooi, leuk maar vooral sportief voetbalseizoen toe.

John Scheilen

Voorzitter WV KCC`13.

css.php