Gepubliceerd dinsdag 12 augustus 2014, bron: In De Wandelgangen

Heerlen heeft er sinds dit seizoen een voetbalvereniging bij. En niet zomaar een vereniging. Op het oude complex van MSP’03 zijn vrijwilligers maanden bezig geweest om de lijnen uit te zetten. Dit resulteerde uiteindelijk in een vereniging die deel mocht nemen aan de competitie. Met de 51-jarige voorzitter en motor John Scheilen aan het roer is de club jong, realistisch en ambitieus. Jolanda Scheilen-de Groot en Dave Keulen zijn de olie waar de motor momenteel op draait. ‘’Zonder dwarsliggers kan een trein niet rijden’’, en met die gedachte gaat KCC’13 haar eerste seizoen in.

Waar, wanneer en waarom is het idee ontstaan om in de wijken MSP een nieuwe vereniging op te richten?
In mei 2013 is het idee geboren om voor de wijken MSP een nieuwe vereniging op te richten. Uit hoofde van zijn functie heeft de voorzitter jarenlang als consulent Woonpunt contacten gehad met de inwoners van de wijken van MSP, aandachtswijken en EllenVogelaarwijken. Wat hem opviel was en is de enorme saamhorigheid binnen de de wijken en na het wegvallen van diverse activiteiten was het idee om een nieuwe vereniging op te richten snel geboren, zeker gezien de enorme vraag van de inwoners uit de MSP wijken. En zo werd besloten om een vereniging op te richten met een multifunctionele als ook multiculturele inslag.

Wat betekend de afkorting van de verenigingsnaam WV KCC`13 ?
Deze afkorting staat voor: Wijk Vereniging KEV Coriovallum Combinatie. KEV en Coriovallum waren de beide voetbalverenigingen uit de wijken MSP. Vandaar dat er gekozen is voor deze verenigingsnaam.

Kunnen jullie aangeven hoe jullie te werk zijn gegaan want jullie hadden bijna geen voetbal achtergrond?
Wij moesten diverse instanties, zoals gemeente Heerlen en KNVB, overtuigen van onze plannen. En dat was niet gemakkelijk, gezien de gemeente politiek en hun ervaringen, dit was ook geval bij KNVB. Geen toestemming van de gemeente Heerlen betekende geen sportpark en dus ook geen deelname aan competitie bij KNVB. Maar het is ons gelukt om na lange tijd van overleg en het voeren gesprekken, de verantwoordelijke mensen te overtuigen om toestemming te krijgen om te starten met oprichten van onze vereniging.

Hebben jullie externe hulp gezocht bij het opstarten van de vereniging WV KCC`13?
Uiteraard, want er komt zoveel bij kijken. Vele zaken waar wij mee werden geconfronteerd waren nieuw voor ons. Maar dank zij externe hulp en gesprekken met collega`s van voorzitter John Scheilen , de heren John Bindels en Winand Heijltjes (ook actief bij KVC Oranje) van Woonpunt alsook clubondersteuning van de KNVB en niet te vergeten de gemeente Heerlen is het gelukt om met de nieuwe vereniging te starten en deel te gaan nemen in competitie verband.

Nu na de lange tijd van voorbereiding staat de vereniging en gaat het eerste seizoen van start. Wat is de doelstelling en hoe denken jullie dit te bereiken?
Onze doelstelling is om het komend jaar nog meer invulling te geven aan datgene wat we afgesproken hebben met de gemeente Heerlen; het realiseren van een jeugdafdeling. De jeugd uit de MSP wijken moet de kans krijgen om binnen hun omgeving hun hobby te kunnen uitoefenen. Op dit moment hebben wij de volgende teams: 1e en 2e team in competitie, damesteam in competitie, veteranenteam, zaalvoetbal team in competitie en een bambino team. Hiermee zijn wij gestart en zijn druk bezig met uitbreiden.

Hoe ziet het kader van de vereniging eruit en hoe zijn de taakverdelingen. En niet onbelangrijk beschikt de vereniging over voldoende vrijwilligers?
Samenstelling bestuur : Voorzitter: John Scheilen , Secretaris /penningmeester: Jolanda Scheilen – de Groot, Vicevoorzitter: Hannie Heinen, Wedstrijdsecretaris/webmaster: Dave Keulen , kantine en activiteiten: Harrie Puts, Jeugdafdeling : Wim van Dartel. Het voetbaltechnisch gedeelte staat onder leiding van Andre Hall geassisteerd door de heren Ton Janssen en Henk van Kerkhof. De overige invullingen van taken zijn te vinden op onze website www.wvkcc.nl .

Dave jij bent het jongste bestuurslid binnen de vereniging en met twee behoorlijk zware taken, hoe dit is gekomen?
Ik werd benaderd of ik de vereniging wilde helpen met opstarten van een website iets wat een absolute must was voor ons beginnende vereniging. Na diverse gesprekken werd ik aangestoken door het enthousiasme wat er binnen de nieuwe vereniging heerste. En besloot ik de uitdaging aan te nemen en ben, in samenspraak met Jolanda Scheilen, gestart met opzetten van website. Ik werd vrijgelaten om mijn eigen ideeën een invulling te geven. Na enige tijd kwam het verzoek of ik de vereniging niet wilde helpen met wedstrijd secretariaat. Ik kon geen nee zeggen en zo ben ik ingestapt als wedstrijd secretaris hetgeen een mooie uitdagende functie is. Na 2 maanden heb ik er een goed gevoel aan overgehouden , zeker gezien de positieve reacties die ik mocht ontvangen. En naast mijn affiniteit met voetballen bevalt mij zeer dat ik een bijdrage kan leveren aan meebouwen van de nieuwe vereniging.

Een vereniging leiden is niet gemakkelijk. Niet alleen organisatorisch en sportief maar jullie als bestuur krijgen ook te maken met financiën, hoe gaan jullie dit invullen?
Dat is inderdaad een belangrijk punt binnen onze vereniging ,zo niet het belangrijkste. Op dit moment hebben wij diverse sponsoren die garant staan voor alle aanloop kosten zoals kleding, materialen etc. Daarnaast zijn er diverse bedrijven die reclameborden willen plaatsen of op ander gebied willen sponseren. Ook hebben wij zoals andere verenigingen onze inkomsten uit: contributie – kantine – activiteiten. Ook is onze sponsorgroep druk bezig met het binnenhalen van nieuwe sponsoren. Wij moeten het eerste jaar functioneren zonder subsidies. Maar vooruitzichten betreffende sponsoring en financiën zien er goed uit.

Hebben jullie al reacties uit de wijken, hoe zijn de nieuwe leden benaderd en gaan jullie nog acties ondernemen?
Er zijn enorm veel positieve reacties uit de wijken, veel verzoeken tot aanmeldingen bij onze vereniging , buurthulp, jeugd jongere werk, wijkvereniging MSP en na de vakantie worden er afspraken gemaakt met de scholen uit de wijken. De nieuwe leden zijn voor een groot deel oud-leden van MSP die door Wesly Puts benaderd zijn en op deze wijze bij onze vereniging terecht zijn gekomen. Acties op korte termijn: op 7 september staan wij als WV KCC`13 op het parkfeest om onze vereniging te promoten en komende week worden 3500 flyers verspreid in de MSP wijken. Dit alles zijn positieve ontwikkelingen. Daarnaast heeft onze activiteiten commissie en belangrijke taak in het onderhouden van contacten.

Jullie hebben allebei een baan – gezin – en privé leven. Het opzetten en leiden van een vereniging kost veel energie en tijd zijn jullie je hiervan bewust?
Inmiddels wel.. Je ervaart het als je er mee begint maar als je er veel energie in steekt en de mensen kunt overtuigen krijg je veel positieve reacties en toezeggingen zoals bijvoorbeeld : veteranenteam heeft toegezegd komend seizoen collectief alle hand en spandiensten voor de vereniging te gaan verrichten, selectie zal bij toerbeurt bambino `s gaan trainen. Onze hoofdtrainer Andre Hall is een lot uit de loterij. Hij is inmiddels meer als alleen trainer en is binnen onze vereniging op allerlei gebieden actief. Natuurlijk ook Harrie en Karinne Puts. Wat zij voor de vereniging gedaan hebben de afgelopen periode is fantastisch. Natuurlijk zullen wij zorgen dat het thuisfront niet wordt vergeten want zonder rust op het thuisfront is het moeilijk presteren. Dit geldt ook voor Dave. Nu heeft hij nog vakantie maar zal zich daarna ook weer gaan focussen op zijn studie. We zijn op de goede weg, het enthousiasme binnen de vereniging is er, maar wij zijn ons bewust daar er nog genoeg hobbels genomen moeten worden en op en aanmerkingen geplaatst zullen worden. Maar zoals een van onze externe adviseurs ons vertelde: zonder dwarsliggers kan geen trein rijden. En daar houden wij ons aan vast. Een ontmoeting met zeer enthousiaste bestuurders als dit enthousiasme overslaat op de gehele vereniging dan komt het wel goed met WV KCC`13.

css.php