Regelement

GEDRAGSREGELS – REGLEMENT WIJKVERENIGING KCC `13.

De vereniging streeft ernaar om een open, democratische vereniging te zijn, waar men op respectvolle wijze met elkaar omgaat. Dat men binnen de vereniging zonder iemand te willen kwetsen op respectvolle wijze de waarheid kan zeggen en indien nodig ook opbouwende kritiek kan leveren.
Als lid van WV KCC`13 ga je met elkaar om op een open en eerlijke wijze zonder kwetsend,beledigend,dicriminerend en/of vulgair te zijn.

 

Onderstaand gedragsregels WV KCC`13.

• Disipline.
• Verantwoordelijkheidgevoel.
• Niet: schelden-discrimineren – beledigen.
• Geen vernielingen aanrichten.
• Van andermans spullen afblijven.
• Respect voor leidinggevenden.
• Nakomen gemaakte afspraken.
• Correct en sportief gedrag.
• Geen alcohol onder de 18 jaar.
• Fatsoensnormen in acht nemen.
• Respect voor genomen beslissingen.
• Aanspreken van anderen die zich niet aan de regels houden.
• Nakomen financiële verplichtingen.
• Niet roken in kantine en kleedaccomodaties.
• Drugs of gebruik hiervan op accommodatie en kantine absoluut verboden.
• Eerlijke en onpartijdige besluitvorming.
• Tonen en uitdragen van goede omgangsvormen.
• Open en eerlijkheid staan voorop.
• Naleving reglement en gedrags regels, ook van andere organisatie`s zoals KNVB.
• Samen staan we sterk!
• In alle gevallen waarin de wet,de statuten of reglementen niet voorzien beslist het bestuur.

Heerlen 15 mei 2014.
Bestuur, WV KCC `13.

css.php