5 jaar jubileum KCC ’13

WV K.C.C.’13 5 jaar jong.

Na het wegvallen van voetbalvereniging MSP’03 in 2012 ontstond een leegte die goed voelbaar was in de wijken Meezenbroek, Schaesbergerveld en Palemig. Het hart, de ontmoetingsplaats voor velen, was eruit. Een wijk zonder ziel heeft geen toekomst, dus ging ik samen met een kleine groep medestanders aan de slag. De groep groeide gestaag en eenieder bracht zijn of haar expertise in. Na veel onderhandelingen met de gemeente kregen we uiteindelijk politieke steun en volgden er vele gesprekken over de opzet en de mogelijkheden. Ook kregen we volledige steun van de KNVB, waarna we uiteindelijk een bezoek brachten bij de notaris voor de nodige rechtsgeldige stukken.

Zo ontstond het plan voor de wijkvereniging K.C.C.’13, een multifunctionele vereniging met voetbal als hoofdtaak. Nadat het allemaal geregeld was moest er verenigingskleding, ballen, materialen e.d. komen. De inzet werd beloond, uit de wijk melden zich namelijk vrijwilligers met of zonder ervaring om te helpen. Oud leden van K.E.V. en Coriovallum kwamen langs en melden zich aan voor diverse taken. De vereniging groeit gestaag en met nu ruim 140 leden zijn we een stabiele factor.

Multifunctioneel was de bedoeling en ook dat is gelukt:

Veldvoetbal met twee senioren-, een dames- en een veteranenteam en drie jeugdteams, vanaf volgend seizoen weer een dartvereniging, twee carnavalsverenigingen, samenwerking met de wijkraad Palemig, samenwerking met welzijnsinstanties en een heel actieve activiteitencommissie.

Het nieuwe seizoen voor de senioren begint op 21 juli a.s. met een tweedaags bootcamp, twee dagen afzien, trainen en teambuilding. Trainingsdagen zijn dinsdag en vrijdag van 19.30-21.00 uur.

Het nieuwe seizoen voor de jeugdleden begint op zaterdag 25 augustus met een vrienden-/vriendinnen dag bij K.C.C.’13, alle jeugdleden kunnen hun vrienden/vriendinnen en/of klasgenoten meenemen om te voetballen te spelen en nog veel meer middels een breed omlijstend programma. Toegang is gratis.

We hebben nu drie jeugdteams, jeugd onder 8 jaar, – onder 10 jaar en – onder 11 jaar. Nieuwe leden zijn ook hier van harte welkom (jongens en meisjes) in de leeftijd van 6 t/m 14 jaar. Aanmelden kan bij de heer Jac Couvee via e-mail kcc13.jc@gmail.com, de contributie bedraagt € 10,00 per maand.

 

John Scheilen

Voorzitter

 

 

 

css.php